บริการรับรองเอกสารโนตารีพับลิค
บริการรับรองเอกสารโนตารีพับลิค Notary public

บริการรับรองเอกสารโนตารีพับลิค

รับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนาเอกสาร รับรองคำแปล รับรองบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด รับรองเอกสารต่างๆเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ โดยทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์การจาก จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตร และนิด้า

แอดไลน์จ้างแปลภาษา

@speedtranslators

อีเมล
speedtranslators
@gmail.com

แอดไลน์จ้างแปลภาษา

@speedtranslators

อีเมล

speedtranslators@gmail.com

แอดไลน์จ้างแปลภาษา

@speedtranslators

คลิกติดต่อรับแปลภาษา

ส่งงานเพื่อประเมินราคา และระยะเวลาในการแปล
คลิกไลน์หรืออีเมลได้เลย

อีเมลรับแปลภาษาต่างประเทศ

speedtranslators@gmail.com

ลูกค้าบางส่วนที่ได้ใช้บริการกับทางเรา

ลูกค้าบางส่วนที่ได้ใช้บริการกับทางเรา

โนตารีพับลิค

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการกับทาง SPEEDTRANSLATORS

เมื่อต้องทำธุรกรรมทางด้านกฎหมายหรือการเดินเรื่องเอกสารที่ต้องมีการใช้บุคคลรับรองลายมือชื่อ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ การติดต่อ Notary Public ที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารนั้นๆ ซึ่งหลายคนเมื่อได้ยินว่าต้องหา Notary Public เพื่อรับรองเอกสาร ก็อาจจะรู้สึกสงสัยว่า Notary Public คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ดังนั้น จึงต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กัน และเราคิดว่าคุณกำลังเข้ามาถูกที่ถูกเวลาอย่างแน่นอน 

เพราะ speedtranslators คือบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษากฎหมายโดยเฉพาะ 

บริการโนตารีพับลิคของเราสามารถทำได้หลากหลายภาษา เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว  เวียดนาม พม่า อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน

Line id : @speedtranslators

ทำไมต้องทำโนตารีพับลิคกับ

speedtranslators.com ?

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่เราเปิดให้บริการแปลภาษาต่าง ๆ เราจึงแม่นยำคำศัพท์ และศัพท์เฉพาะทาง ให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา องค์กรห้างร้านทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทำให้เรามีนักแปลภาษาที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพหลากหลายภาษาไว้รองรับการให้บริการ ผลงานการแปลมีคุณภาพเทียบเท่าการแปลจากเจ้าของภาษาโดยตรง

ทำไมต้องทำโนตารีพับลิคกับ

speedtranslators.com ?

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่เราเปิดให้บริการแปลภาษาต่าง ๆ เราจึงแม่นยำคำศัพท์ และศัพท์เฉพาะทาง ให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา องค์กรห้างร้านทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทำให้เรามีนักแปลภาษาที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพหลากหลายภาษาไว้รองรับการให้บริการ ผลงานการแปลมีคุณภาพเทียบเท่าการแปลจากเจ้าของภาษาโดยตรง

ทำโนตารีพับลิต กับศูนย์แปลภาษา SPEED Translators

งานแปลภาษาเยอรมัน
สำคัญและจำเป็นกับใครบ้าง

สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ อาจมีพนักงานที่มีทักษะความสามารถทำหน้าที่แปลภาษาและแปลเอกสารประจำหน่วนงานหรือองค์กรโดยเฉพาะ

อาจใช้บริการจากศูนย์รับแปลที่นอกจากให้บริการรับแปลภาษาเยอรมันแล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญภาษาอื่น ๆ ไว้ให้บริการอย่างครอบคลุม และงานแปลไม่ได้สำคัญและจำเป็นต่อหน่วยงานและองค์กรธุรกิจเท่านั้น

ทำโนตารีพับลิต กับศูนย์แปลภาษา SPEED Translators

บุคคลทั่วไปที่ต้องการงานแปลภาษาเยอรมันเร่งด่วน

การแปลเอกสารหรือแปลภาษาของบุคคลทั่วไป เช่น แปลคู่มือการทำงาน โบชัวร์หรือเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงานหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และเอกสารเร่งด่วนที่ต้องจำเป็นต้องใช้ยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการแปลเอกสารหรือแปลภาษาแบบเร่งด่วน จากนักแปลมืออาชีพช่วยให้งานแปลมีคุณภาพถูกต้องทั้งหลักไวยากรณ์และรูปแบบ

ทำโนตารีพับลิต กับศูนย์แปลภาษา SPEED Translators

การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร(บางส่วน)

1.) ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะถือว่างานในหน้าที่นี้เป็นการบริการต่อสาธารณชน จึงต้องให้บริการโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
2.) ในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะทำหน้าที่ในฐานะพยานรู้เห็นโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และไม่เห็นแก่เงินสินจ้างหรือค่าตอบแทนเว้นแต่ค่าธรรมเนียมตามสมควรหรือตาม ที่กฎหมายหรือข้อบังคับหรือระเบียบของสภาทนายกำหนดไว้
3.) ในการรับรองลายมือชื่อของบุคคลหรือคำสาบานของบุคคล ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะต้องให้ผู้ลงลายมือชื่อหรือให้คำสาบานมาปรากฏตัวด้วยตนเองและจะต้องตรวจ สอบบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้นๆ รวมทั้งความสมัครใจและต้องให้แน่ใจว่าบุคคลที่จะลงลายมือชื่อหรือให้คำสาบาน ตนนั้นทราบถึงความสำคัญของการลงลายมือหรือคำสาบานนั้นด้วย

การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความผู้ทำคำรับรอง