ขั้นตอนการส่ง-รับงาน

แอดไลน์จ้างแปลภาษา

@speedtranslators

คลิกติดต่อรับแปลภาษา

ส่งงานเพื่อประเมินราคา และ ระยะเวลา ในการแปล
คลิกไลน์ หรือ คลิกเพื่อส่งอีเมล ได้เลย

อีเมลรับแปลภาษาต่างประเทศ

speedtranslators@gmail.com

แอดไลน์จ้างแปลภาษา

@speedtranslators

อีเมลรับแปลภาษาต่างประเทศ

speedtranslators
@gmail.com

หากทางลูกค้ามีไฟล์งาน สามารถส่งงานมาให้ทางเราประเมินค่าใช้จ่าย และ ระยะเวลาทางได้ตามช่องทางต่อไปนี้ครับ หากลูกค้าไม่มีไฟล์งาน รบกวนสแกน หรือ ถ่ายรูปเอกสาร แล้วค่อยส่งมาครับ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ 084-095-8266 เพื่อสอบถามได้ครับ

1.ส่งไฟล์งาน หรือ รูปภาพของเอกสาร ที่ต้องการให้ประเมินมาให้เราได้ทาง Email : speedtranslators@gmail.com

2.ส่งไฟล์งาน หรือ รูปภาพของเอกสาร มาให้ทางเราประเมินได้ทาง Line ID : @speedtranslators

2.1 ในกรณีที่มีไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ word, pdf, ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ประเภทอื่นๆ สามารถส่งมาให้เราลองประเมินค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทำงาน ตามช่องทางต่อไปนี้

ขั้นตอนส่งงานแปลภาษา

2.2 ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีไฟล์งาน แต่มีเอกสารที่ต้องการให้ทางเราประเมินสามารถส่งเอกสารมาให้ทางเราได้โดยการสแกน หรือ ถ่ายรูปเอกสาร แล้วส่งมาให้ทางเราตามช่องทางต่อไปนี้

ขั้นตอนส่งงานบริการแปลภาษา
ขั้นตอนส่งงานบริการแปลภาษา

3.ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีไฟล์งานจริงๆ สามารถติดต่อ 084-095-8266 เพื่อนัดแนะเวลาและสถานที่ ทางเราจะเดินทางไปรับเอกสารจากลูกค้าโดยตรง ครับ

ลูกค้าบางส่วนที่ได้ใช้บริการกับทางเรา

ลูกค้าบางส่วนที่ได้ใช้บริการกับทางเรา

แอดไลน์จ้างแปลภาษา

@speedtranslators

คลิกติดต่อรับแปลภาษา

ส่งงานเพื่อประเมินราคา และระยะเวลาในการแปล
คลิกไลน์หรืออีเมลได้เลย

อีเมลรับแปลภาษาต่างประเทศ

speedtranslators@gmail.com

ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 084-095-8266

Email : speedtranslators@gmail.com

Line ID : @speedtranslators

Facebook : www.facebook.com/speedtranslators

แอดไลน์จ้างแปลภาษา