แปลเอกสาร ภาษาเกาหลี

SPEEDTRANSLATORS บริษัท แปลเอกสาร ภาษาเกาหลี ได้เร็ว งานด่วนได้ไว คุ้มค่า และแปลให้ถูกต้องตามไวยากรณ์และมีความคล่องตัวทางภาษา SPEEDTRANSLATORS  รับแปลทุกภาษา ให้บริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่าง ๆ บริการแปลภาษามีหลายประเภทและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าติดต่อ Line: @SPEEDTRANSLATORS โทร: 084-095-8266

ซึ่ง ภาษาเกาหลี เป็นภาษาที่ใช้หลักใน 2 ประเทศ คือ

  1. ประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) – ภาษาเกาหลีเป็นภาษาราชการและภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  2. ประเทศเกาหลีเหนือ (North Korea) – ภาษาเกาหลีเป็นภาษาราชการและภาษาหลักที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ยังมีคนเชื้อสายเกาหลีที่อพยพไปอยู่ในประเทศอื่น ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ภาษาเกาหลีไม่ใช่ภาษาราชการในประเทศเหล่านั้น ภาษาเกาหลีจะถูกใช้เป็นภาษาที่สองหรือภาษาที่ใช้ในชุมชนเชื้อสายเกาหลีเท่านั้น