สัญญา ภาษาอังกฤษมีกี่แบบ แปลที่ไหน

สัญญา ภาษาอังกฤษ มีหลายประเภทและมีข้อกำหนดแต่ละประเภทที่แตกต่างกันตามลักษณะของธุรกรรมหรือข้อจำกัดทางกฎหมายของแต่ละประเทศ นี่คือบางประเภทที่พบบ่อยของสัญญาที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ:

 1. สัญญาขาย: สัญญาขายเป็นสัญญาที่ใช้ในกระบวนการซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างฝ่ายที่ขายและฝ่ายที่ซื้อ สัญญาขายสามารถมีรูปแบบและข้อกำหนดที่แตกต่างกันตามลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ถูกขาย.
 2. สัญญาให้กู้ยืม: สัญญาให้กู้ยืมเป็นสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมเงินระหว่างฝ่ายกู้ยืมและฝ่ายให้กู้ยืม โดยกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ดอกเบี้ย และคำสัญญาอื่น ๆ.
 3. สัญญาการจ้างงาน: สัญญาการจ้างงานใช้ในกระบวนการสัญญากับผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการที่จะทำงานหรือให้บริการในแต่ละประเภทของธุรกิจ.
 4. สัญญาการร่วมทุน: สัญญาการร่วมทุนเป็นสัญญาที่กำหนดการร่วมลงทุนระหว่างฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายอื่นเพื่อดำเนินกิจกรรมธุรกิจร่วมกัน.
 5. สัญญาในเชิงทางการค้าระหว่างประเทศ: สัญญาในเชิงทางการค้าระหว่างประเทศใช้ในกระบวนการการค้าขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ มันสามารถเป็นสัญญาขายหรือสัญญาการขนส่งสินค้าและมีลักษณะทางการค้าระหว่างประเทศ.
 6. สัญญาการลงทุน: สัญญาการลงทุนใช้ในกระบวนการการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ และมักมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน, การควบคุม, และการแบ่งผลประโยชน์.
 7. สัญญาการทิฟสินค้า: สัญญาการทิฟสินค้าเป็นสัญญาที่เป็นทางการสำหรับการรับมอบหมายหรือการขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง.
 8. สัญญาการให้บริการทางการแพทย์: สัญญาการให้บริการทางการแพทย์ใช้ในกระบวนการรักษาและการให้บริการทางการแพทย์ระหว่างประเทศ รวมถึงการรักษาและการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยต่างประเทศ.
 9. สัญญาการให้บริการทางวิศวกรรม: สัญญาการให้บริการทางวิศวกรรมใช้ในกระบวนการให้บริการวิศวกรรมและคำสัญญาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์โครงการทางวิศวกรรม.
 10. สัญญาการให้บริการทางการเรือนจำ: สัญญาการให้บริการทางการเรือนจำใช้ในกระบวนการการจัดการและการดูแลผู้ต้องขังในระยะเวลาที่กำหนด.
 11. สัญญาการให้บริการทางทรัพย์สิน: สัญญาการให้บริการทางทรัพย์สินใช้ในกระบวนการการจัดการทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สิน.
 12. สัญญาการให้บริการทางสันทนาการ: สัญญาการให้บริการทางสันทนาการใช้ในกระบวนการการบริการสันทนาการและความบันเทิง.

สัญญาที่ใช้ในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรมและการค้าขายระหว่างประเทศ หากคุณมีความสนใจในสัญญาในรูปแบบเฉพาะ ควรปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อข้อเสนอแนะและการปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแบบนั้นในบริเวณที่คุณสนใจ

ไม่ว่าคุณจะต้องการงานแปลเอกสารแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นทั้ง แปลสัญญา ภาษาอังกฤษ เราก็มีบริการให้คุณอยู่เสมอ สามารถเลือกนักเขียน นักแปลภาษาเองได้ ถ้าคิดจะมองหาบริษัท รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน ต้องที่นี่เลย speedtranslators งานเสร็จไว มีความเป็นมืออาชีพสูง จนใคร ๆ ก็ต้องกล่าวถึง ถ้าไม่รู้ว่าจะไปจ้างแปลเอกสาร ที่ไหนดี ที่นี่ คือคำตอบ ! ทางเรา รับแปลสัญญา ภาษาอังกฤษ ของทุกประเทศ สามารถติดต่อ 084-095-8266 เพื่อสอบถามได้ครับ