ศูนย์แปลเอกสาร นานาชาติ

SPEEDTRANSLATORS  ศูนย์แปลเอกสาร นานาชาติ แปลเอกสารได้เร็ว งานด่วนได้ไว คุ้มค่า และแปลให้ถูกต้องตามไวยากรณ์และมีความคล่องตัวทางภาษา SPEEDTRANSLATORS  รับแปลทุกภาษา ให้บริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่าง ๆ บริการแปลภาษามีหลายประเภทและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าติดต่อ Line: @SPEEDTRANSLATORS โทร: 084-095-8266

ศูนย์แปลเอกสาร Speed บริการที่สำคัญสำหรับการแปลเอกสารต่างๆ จากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง บริการนี้เป็นที่ต้องการในหลายๆ สถานการณ์ เช่น การแปลเอกสารทางกฎหมาย การแปลเอกสารทางธุรกิจ การแปลเอกสารการศึกษา และการแปลเอกสารส่วนตัวอื่นๆ นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์แปลเอกสารในประเทศไทย:

บริการที่ศูนย์แปลเอกสาร Speed มีให้

 1. การแปลเอกสารทั่วไป:
  • เอกสารส่วนบุคคล เช่น สูติบัตร บัตรประชาชน ใบสมรส ใบหย่า
  • เอกสารการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ทรานสคริปต์
 2. การแปลเอกสารทางธุรกิจ:
  • สัญญา ข้อตกลง รายงานการประชุม
  • เอกสารทางการตลาด เช่น โบรชัวร์ เว็บไซต์ โฆษณา
 3. การแปลเอกสารทางกฎหมาย:
  • คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
  • หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจ
 4. การแปลเอกสารทางการแพทย์:
  • ประวัติการรักษา ใบรับรองแพทย์
  • เอกสารงานวิจัยทางการแพทย์