รับแปลเกาหลี

SPEEDTRANSLATORS รับแปลเกาหลี ได้เร็ว งานด่วนได้ไว คุ้มค่า และแปลให้ถูกต้องตามไวยากรณ์และมีความคล่องตัวทางภาษา SPEEDTRANSLATORS  รับแปลทุกภาษา ให้บริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่าง ๆ บริการแปลภาษามีหลายประเภทและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าติดต่อ Line: @SPEEDTRANSLATORS โทร: 084-095-8266

ภาษาเกาหลี (한국어 หรือ 조선말) เป็นภาษาที่มีผู้พูดมากกว่า 77 ล้านคนทั่วโลก โดยส่วนใหญ่พูดในเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ รวมถึงกลุ่มชุมชนเกาหลีในประเทศต่าง ๆ ภาษาเกาหลีมีความสำคัญในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม, การศึกษา, ธุรกิจ หรือความบันเทิง เนื่องจากเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมากในปัจจุบัน

คุณสมบัติของภาษาเกาหลี

 1. อักษรฮันกึล (한글)
  • อักษรฮันกึลเป็นระบบการเขียนของภาษาเกาหลี ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยพระเจ้าเซจงมหาราชในปี 1443
  • ประกอบด้วยพยัญชนะ 14 ตัวและสระ 10 ตัว สามารถประกอบกันเป็นพยางค์ได้หลากหลาย
 2. การออกเสียง
  • การออกเสียงภาษาเกาหลีมีลักษณะเฉพาะที่บางครั้งอาจจะยากสำหรับผู้เริ่มต้น
  • มีการใช้เสียงพยัญชนะที่ไม่มีในหลายภาษา เช่น เสียงก้อง (ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ)
 3. ไวยากรณ์
  • โครงสร้างประโยคโดยทั่วไปคือ ประธาน-กรรม-กริยา (Subject-Object-Verb)
  • การใช้ประโยคเคารพ (Honorifics) เพื่อแสดงความเคารพตามสถานะทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง
 4. การเรียนรู้คำศัพท์
  • คำศัพท์ภาษาเกาหลีมีทั้งที่มาจากภาษาจีน (한자어) และคำศัพท์ที่มาจากภาษาเกาหลีดั้งเดิม
  • มีการใช้ยืมคำจากภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวัฒนธรรมสมัยใหม่

การเรียนภาษาเกาหลีไม่เพียงแต่เพิ่มทักษะการสื่อสารในภาษาใหม่ แต่ยังเปิดโอกาสในการเข้าใจวัฒนธรรมและประสบการณ์ที่แตกต่างอีกด้วย