รับแปลภาษาอินเดีย ถูกต้องตามไวยากรณ์ งานด่วน

หากคุณต้องการที่จะ แปลภาษาอินเดีย และแปลให้ถูกต้องตามไวยากรณ์และมีความคล่องตัวทางภาษา SPEEDTRANSLATORS  รับแปลภาษาอินเดีย ให้บริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่าง ๆ บริการแปลภาษามีหลายประเภทและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า Line: @SPEEDTRANSLATORS โทร: 084-095-8266

โดย ภาษาอินเดียไม่มีอยู่เพียงภาษาเดียว เนื่องจากประเทศอินเดียมีหลายกลุ่มชนที่พูดภาษาต่าง ๆ ดังนั้น, มีภาษาหลายภาษาที่ใช้ในประเทศนี้. นอกจากภาษาฮินดีที่ใช้กันมากที่สุด, ภาษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองและใช้กันมากในประเทศอินเดียรวมทั้งภาษา:

 1. ภาษาฮินดี (Hindi):
  • เป็นภาษาทางการและมีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศอินเดีย. ใช้ในรัฐและสื่อมวลชน.
 2. ภาษาเทลูกู (Telugu):
  • ใช้ในรัฐแอนด์ราประเทศอินเดีย, เป็นหนึ่งในภาษาที่พูดเยอะที่สุด.
 3. ภาษามาราฐี (Marathi):
  • ใช้ในรัฐมหาราช์ตาและพื้นที่ใกล้เคียง.
 4. ภาษาทมิล์ (Tamil):
  • ใช้ในรัฐทมิล์นาดู และมีผู้พูดมากที่สุดหลังจากภาษาฮินดี.
 5. ภาษากุจาราติ (Gujarati):
  • ใช้ในรัฐกุจาราต.
 6. ภาษามาลายาลัม (Malayalam):
  • ใช้ในรัฐเคราลา.
 7. ภาษาเบงกาลี (Bengali):
  • ใช้ในรัฐเวสต์บงกาล.
 8. ภาษาพันจาบ (Punjabi):
  • ใช้ในรัฐพันจาบ.
 9. ภาษาออเรียยา (Oriya):
  • ใช้ในรัฐออเรียส์.
 10. ภาษาอัสสัม (Assamese):
  • ใช้ในรัฐอัสซัม.
 11. ภาษาคนนาดา (Kannada):
  • ใช้ในรัฐการ์นาตากา.
 12. ภาษามีซอ (Mizo):
  • ใช้ในรัฐมิซอรัฐหนึ่งของอินเดีย.
 13. ภาษาแพสี (Pahari):
  • ใช้ในภูมิภาคเครื่องหมายเหตุ.
 14. ภาษาซันดาลพุระ (Sindhi):
  • ใช้ในรัฐซินด์.
 15. ภาษาคัชมีร์ (Kashmiri):
  • ใช้ในภูมิภาคกัชมีร์.

ทั้งนี้, มีภาษาจำนวนมากที่ใช้ในประเทศอินเดีย และแต่ละภาษามีลักษณะทางวิวัฒนาการและประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ.