ศูนย์รับแปลภาษามลายู

หากคุณต้องการที่จะหา ศูนย์ รับแปลภาษามลายู ที่แปลให้ถูกต้องตามไวยากรณ์และมีความคล่องตัวทางภาษา SPEEDTRANSLATORS  รับแปลทุกภาษา ให้บริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่าง ๆ บริการแปลภาษามีหลายประเภทและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า Line: @SPEEDTRANSLATORS โทร: 084-095-8266

มลายู (Malay) เป็นภาษาที่ใช้ในประเทศมาเลเซีย, บรูไนดารุสซาลาม, ซิงการ์, บรูไน, และประเทศบรูไนดารุสซาลาม. นอกจากนี้, มลายูยังเป็นภาษาทางการที่ใช้ในองค์กรระหว่างประเทศมลายู (ASEAN). มลายูเป็นหนึ่งในภาษามาเลย์-โพลีเนเซียน (Malayo-Polynesian) และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มภาษาอินโดนีเซีย-มลายู (Austronesian) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทางภาษา.

มลายูเขียนด้วยอักษรละติน แต่มีรูปแบบทางสระที่แตกต่างกันไปตามที่ใช้ในประเทศต่างๆ. ภาษามลายูมีผลกระทบจากภาษา-ภาษาอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาคด้วย, ดังนั้นบางคำศัพท์และไวยากรณ์อาจมีความคล้ายคลึงกับภาษา-ภาษาอื่น ๆ ในภูมิภาค.