รับแปลภาษาพม่า ด่วน

หากคุณต้องการที่จะหา ศูนย์ รับแปลภาษาพม่า ที่แปลให้ถูกต้องตามไวยากรณ์และมีความคล่องตัวทางภาษา SPEEDTRANSLATORS  รับแปลทุกภาษา ให้บริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่าง ๆ บริการแปลภาษามีหลายประเภทและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า Line: @SPEEDTRANSLATORS โทร: 084-095-8266

ภาษาพม่า (Burmese) เป็นภาษาหลักที่ใช้ในประเทศพม่า และมีภาษาย่อยหลายภาษาที่ถูกใช้งานในกลุ่มชนและพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ภาษาย่อยที่สำคัญที่ใช้ในพม่าได้แก่:

  1. Shan (ရှမ်း): ภาษาที่ใช้ในชาวไชน, กลุ่มชนที่อาศัยในภาคเหนือของพม่า.
  2. Kachin (ကချင်ဘာသာ): ภาษาที่ใช้ในกลุ่มชนกาชิน, ที่อาศัยในภาคเหนือของพม่า.
  3. Karen (ကညီကျိာ်): ภาษาที่ใช้ในกลุ่มชนคารំ, ที่อาศัยในภาคตะวันออกและตะวันตกของพม่า.
  4. Chin (ချင်းဘာသာ): ภาษาที่ใช้ในกลุ่มชนชิน, ที่อาศัยในภาคตะวันตกและภาคเหนือตอนต้นของพม่า.
  5. Mon (မန်): ภาษาที่ใช้ในกลุ่มชนมอญ, ที่อาศัยในภาคตะวันตกและภาคกลางของพม่า.
  6. Rakhine (ရခိုင်): ภาษาที่ใช้ในกลุ่มชนระแวกไร่ของพม่า.
  7. Kayah (ကယားဘာသာ): ภาษาที่ใช้ในกลุ่มชนคายา, ที่อาศัยในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของพม่า.
  8. Bamar (ဗမာ): ภาษาที่ใช้ในกลุ่มชนพม่าที่ส่วนใหญ่, เป็นภาษาหลักของประเทศ.

มีภาษาย่อยอื่น ๆ ที่ใช้ในพม่าอีกมากมาย, ซึ่งแต่ละภาษาย่อยมีลักษณะเฉพาะและถูกใช้ในพื้นที่และกลุ่มชนต่าง ๆ ในประเทศนี้.