บริษัท รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ แปลด่วน

SPEEDTRANSLATORS  บริษัท รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ให้บริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่าง ๆ บริการแปลภาษามีหลายประเภทและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า. นอกจากบริการแปลภาษาทั่วไป, ยังมีบริการที่เชี่ยวชาญในด้านเฉพาะที่ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ, การท่องเที่ยว, การแพทย์, และวงการวิชาการ. นี่คือบริการแปลภาษาที่สามารถพบเห็นได้บ่อย เช่นทางด้านบริการ

 

แปลรายงานประชุม

เช่น รายงานการประชุม หรือรายงานประจำปี สำหรับหน่วยงาน องค์กร บริษัท รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ

แปลเอกสารทางบัญชี

เช่น เอกสารงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุนต่าง ๆ

แปลสัญญาธุรกิจ

เช่น สัญญาธุรกิจ แปลสัญญาทางกฎหมาย สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้าง TOR MOU

แปลเอกสารการประมูล

เช่น เอกสารการประมูล เอกสารประกวดราคาต่าง ๆ

แปลสิทธิบัตร

เช่น เอกสารสิทธิบัตร เอกสารรับความคุ้มครองด้านสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม

แปลคู่มือการใช้งาน

เช่น คู่มือการใช้งาน คู่มือผลิตภัณฑ์ คู่มือเครื่องจักร

แปลเอกสารทางกฎหมาย

เช่น เอกสารคำร้อง คำฟ้อง คำสั่งศาล คำพิพากษา สัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย

แปลคู่มือไอที

เช่น คู่มือไอที อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์

แปลเอกสาร อย.

เช่น เอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการยื่นขอ อย.

 

ไม่ว่าคุณจะต้องการงานแปลเอกสารแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นทั้ง ทุกภาษา ทุกรูปแบบเอกสาร เราก็มีบริการให้คุณอยู่เสมอ สามารถเลือกนักเขียน นักแปลภาษาเองได้ ถ้าคิดจะมองหาบริษัท รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน ต้องที่นี่เลย บริษัท รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ speedtranslators งานเสร็จไว มีความเป็นมืออาชีพสูง จนใคร ๆ ก็ต้องกล่าวถึง ถ้าไม่รู้ว่าจะไปจ้างแปลเอกสาร ที่ไหนดี ที่นี่ คือคำตอบ !  สามารถติดต่อ 084-095-8266 เพื่อสอบถามได้ครับ