บริการรับรองเอกสารโนตารีพับลิค

รับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนาเอกสาร รับรองคำแปล รับรองบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด รับรองเอกสารต่างๆเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ โดยทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์การจาก จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตร และ นิด้า

สอบถามหรือติดต่อได้ที่ โทร. 084-095-8266

EMAIL : speedtranslators@gmail.com

LINE ID : @speedtranslators

Qr รับแปลภาษา

โนตารีพับลิค

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการกับทาง SPEEDTRANSLATORS

เมื่อต้องทำธุรกรรมทางด้านกฎหมายหรือการเดินเรื่องเอกสารที่ต้องมีการใช้บุคคลรับรองลายมือชื่อ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ การติดต่อ Notary Public ที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารนั้นๆ ซึ่งหลายคนเมื่อได้ยินว่าต้องหา Notary Public เพื่อรับรองเอกสาร ก็อาจจะรู้สึกสงสัยว่า Notary Public คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ดังนั้น จึงต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กัน และเราคิดว่าคุณกำลังเข้ามาถูกที่ถูกเวลาอย่างแน่นอน เพราะ speedtranslators คือบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษากฎหมายโดยเฉพาะ บริการโนตารีพับลิคของเราสามารถทำได้หลากหลายภาษา เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว  เวียดนาม พม่า อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน

โนตารีพับลิค คืออะไร

เมื่อต้องทำธุรกรรมทางด้านกฎหมายหรือการเดินเรื่องเอกสารที่ต้องมีการใช้บุคคลรับรองลายมือชื่อ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ การติดต่อ Notary Public ที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารนั้น ๆ 

การส่งเอกสารไปยังต่างประเทศเพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ จะต้องมีการแปลภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง เช่น แปลจากไทยเป็นอังกฤษและแปลจากอังกฤษเป็นไทย เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถดำเนินเอกสารตามขั้นตอนต่างๆ ได้ แต่จะทราบได้อย่างไรว่าเอกสารที่แปลนั้นมีความถูกต้อง ไม่มีอะไรหรือข้อความใดในเอกสารที่ขัดต่อกฎหมาย รวมถึงรับรองข้อเท็จจริงและความมีอยู่จริงของเอกสาร ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะได้ Notary Public เป็นผู้รับรองเอกสารเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมระหว่างกัน

โนตารีพับลิคมีหน้าที่ ?

หน้าที่ของ Notary Public มีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง ทั้งการรับรองลายมือชื่อและรับรองคำแปลเอกสาร, รับรองสำเนาเอกสารว่าเป็นความจริง, รับรองข้อเท็จจริง, รับรองตัวบุคคล, รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร, จัดทำคำบันทึกให้การ, จัดทำคำสาบาน โดยการบันทึกคำให้การที่มีการสาบาน รวมถึงทำคำคัดค้านตราสารและหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ทนายมีหน้าที่อะไรในการทำโนตารีพับลิค

1.) รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
2.) รับรองคำแปลเอกสาร
3.) รับรองข้อเท็จจริง
4.) รับรองสำเนาเอกสาร
5.) รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
6.) จัดทำคำสาบาน
7.) จัดทำบันทึกคำให้การ
8.) ทำคำคัดค้านตราสาร
9.) รับรองตัวบุคคล,รับรองลายมือชื่อในเอกสาร
10.) ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ทำโนตารีพับลิต กับศูนย์แปลภาษา SPEED Translators ดีอย่างไร

1. มีประสบการณ์ ด้านบริการแปลภาษาต่าง ๆ

  • เราเป็นศูนย์แปลภาษาที่เปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ในด้านการรับแปลภาษา

2. เป็นแหล่งรวมนักแปลภาษาจีนที่มีประสบการณ์จากทุกสาขาอาชีพ

  • ศูนย์แปลภาษา SPEED Translators  เป็นแหล่งรวมนักแปลภาษาที่มีประสบการณ์จากทุกสาขาอาชีพ

3. บริการรวดเร็ว ตรงเวลา

  • เรามีทีมงานแปลภาษาคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนหลายสาขาอาชีพ ทำให้บริการได้รวดเร็วและสามารถส่งงานได้ตรงตามกำหนดเวลา

โนตารีพับลิค สำคัญและจำเป็นกับใครบ้าง

กลุ่มบุคคลที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ หรืออยู่อาศัยในต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง เช่น กลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อ หรือนักธุรกิจ โนตารีพับลิคจึงทำเป็นกับกลุ่มคนเหล่านี้เป็นอย่างมาก

การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร(บางส่วน)

1.) ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะถือว่างานในหน้าที่นี้เป็นการบริการต่อสาธารณชน จึงต้องให้บริการโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
2.) ในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะทำหน้าที่ในฐานะพยานรู้เห็นโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และไม่เห็นแก่เงินสินจ้างหรือค่าตอบแทนเว้นแต่ค่าธรรมเนียมตามสมควรหรือตาม ที่กฎหมายหรือข้อบังคับหรือระเบียบของสภาทนายกำหนดไว้
3.) ในการรับรองลายมือชื่อของบุคคลหรือคำสาบานของบุคคล ทนายความผู้ทำคำรับรอง จะต้องให้ผู้ลงลายมือชื่อหรือให้คำสาบานมาปรากฏตัวด้วยตนเองและจะต้องตรวจ สอบบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้นๆ รวมทั้งความสมัครใจและต้องให้แน่ใจว่าบุคคลที่จะลงลายมือชื่อหรือให้คำสาบาน ตนนั้นทราบถึงความสำคัญของการลงลายมือหรือคำสาบานนั้นด้วย

Call Now Button
EnglishChinaThailand