Template builder - Plugin Template

บริการแปลเอกสารสำคัญอย่างไร

บริการรับแปลเอกสารถือเป็นสื่อกลาง ที่ช่วยให้องค์กรหรือบุคคลระหว่าง 2 สัญชาติ สื่อสารกันในเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือแม้แต่เอกสารทางราชการเข้าใจตรงกัน โดยการแปลภาษานั้นมีหลากหลายภาษาไม่ว่าเป็นภาษาสื่อกลางอย่างภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทย นอกจากนั้นยังมีภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน พม่า ลาว กัมพูชาและภาษาต่างชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา ที่เป็นที่นิยมในการแปลเอกสาร เพราะฉะนั้นแล้วงานบริการด้านการแปลภาษาเป็นงานหลักที่จะพัฒนาส่งเสริมภาษาวัฒนธรรม รวมถึงการพิสูจน์อักษรให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์และตามความต้องการของลูกค้า เพราะฉะนั้นแล้วงานแปลเอกสารจึงต้อง มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความสามารถเฉพาะทางด้านภาษานั้น ๆ เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพการแปลตรงกับต้นฉบับ ได้รับมาตรฐาน และความเป็นมืออาชีพอย่างสูงสุด

โดยทางบริษัทเรามีประสบการณ์รับแปลเอกสารต่างประเทศกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นการแปลแบบภาษาเอกสารทั่วไป บทความ หนังสือต่าง ๆ ทั้งแบบเป็นทางการ ไม่ทางการ และภาษาทางราชการได้อย่างเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น

เอกสารการเดินทาง

การเดินทางไปต่างประเทศในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การศึกษา และสมัครงาน จำเป็นต้องใช้เอกสารภาษานั้น ๆ เพื่อระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบสมรส หรือเอกสารทางการทหาร หนังสือรับรองทางการเรียนหรือทางบริษัทต่าง ๆ รวมทั้งการขอวีซ่าหรือขอวีซ่าด่วน เพื่อให้การเดินทางไปติดต่อสื่อสารในต่างแดน เป็นไปอย่างราบรื่น

เอกสารทางการศึกษา

ไม่ว่าจะเป็นแปลหนังสือเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย แปลประกาศนียบัตร หนังสือรับรองทางการศึกษา รวมทั้งวิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ อย่างเชี่ยวชาญ ด้วยนักแปลเอกสารด่วนระดับมืออาชีพ ทำให้ได้รับบทความการแปลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์แบบทั้งสำนวนภาษาและหลักไวยากรณ์

เอกสารทั่วไป

งานรับแปลเอกสารทั่วไปประกอบด้วย เอกสารประมูล รายงานการประชุม ใบอนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งแปลเอกสารด้านการเงิน อาทิเช่น เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารบัญชี หรืองบการเงินต่าง ๆ เป็นต้น โดยทีมงานจะตรวจเช็คเอกสารการแปลอย่างถูกต้อง แม่นยำ ให้ตรงกับเอกสารต้นฉบับมากที่สุด และรับรองถึงความปลอดภัยของข้อมูล 100 %

เอกสารทางกฎหมายทุกชนิด

การแปลเอกสารทางกฎหมายต้องใช้ความรอบครอบสูง เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของหลักฐานข้อมูลหรือมีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย โดยปกติแล้วการรับแปลเอกสารทางกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่า สัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย รวมทั้งคำสั่งศาลต่าง ๆ ทีมงานของเรายึดมั่นเพื่อให้ลูกค้าได้รับงานแปลคุณภาพ และบริการที่ดีที่สุด

เอกสารเฉพาะทาง

โดยส่วนใหญ่การแปลเอกสารเฉพาะทางจะคลอบคลุมเป็นวงกว้าง อาทิเช่น คู่มือการทำงานของเครื่องจักร การแปลเอกสารทางวิศวกรรม ด้านกฎหมาย หรือเอกสารด้านการแพทย์ ศิลปะและดนตรี ตลอดจนการแปลบทความเชิงวิชาการ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยเฉพาะด้าน

ทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของบริการแปลเอกสารจากเรา ด้วยประสบการณ์อันยาวนานทำให้เรามีความเป็นมืออาชีพ มีขั้นตอนทำงานที่เป็นระบบระเบียบ ส่งงานตรงเวลา ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งบริษัทเอกชนและราชการ รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ารวมทั้งรับประกันความพึงพอใจ ด้วยบริการที่ดีที่สุด สำหรับท่านใดที่กำลังมีความต้องการในการแปลเอกสาร ทางเราพร้อมให้บริการรับแปลเอกสารด่วนทุกชนิดได้มากกว่า 10 ภาษาทั่วโลก

EnglishChinaThailand
Call Now Button